Ajuts

Totes les famílies que facin ús del menjador pagaran el 100% de la quota mensual, fins que no es rebi del Consell Comarcal de l’Alt Penedès la resolució de la convocatòria de les beques de menjador. Posteriorment, es regularitzaran els imports cobrats a les famílies becades donat, si és el cas, el caràcter retroactiu d’aquesta concessió.

Compactació de beca:
Es contempla la possibilitat de compactació de beca per fer efectiva la gratuïtat del servei. Es donarà a la família un calendari on hi haurà marcats els dies de tot el curs que es pot fer ús del servei de menjador sense cost per part seva.